Vorige

Hetzelfde woord voor grasmat is ....

Volgende
Vorige

..... ..... is de zee die een groot deel van de wereld uitmaakt

Volgende
Vorige

Continent in het zuidelijk gedeelte van de wereld is ....

Volgende
Vorige

Schip die een grote vracht vervoert is een .....

Volgende
Vorige

Een ..... is een storm die veel verwoesting aanricht

Volgende
Vorige

Een overzichtelijke weergave van gegevens staat in een ....

Volgende
Vorige

De .... is een grote loofboom

Volgende
Vorige

Een gemakkelijk hulpmiddel voor het rekenen is de .....

Volgende
Vorige

De ..... is de trouwe zwart witte viervoeter

Volgende
Vorige

Deze man verlaat als laatste het schip als deze zinkt

voltooi
Antwoord
Calculator
Containerschip
Dalmatier
Atlantische oceaan
Gazon
Eikenboom
Tornado
Zuid Amerika
Diagram
Kaptein

Gazon
AtlantischE oceaan
Zuid AMerika
ContainerschIp
TornaDo
Diagram
Eikenbomen
CaLculator
Dalmatier
KaptEin